275,000 تومان

برای جابجایی چهره نیاز به ابزاری دارید تا بتوانید این تکنیک را بر روی تصاویر دیجیتال به صورت طبیعی انجام دهید.نرم افزار های زیادی برای جابجایی چهره، منتشر شده اند.اما بهترین برنامه برای جابجایی چهره برنامه فتوشاپ است.برای اینکه بتوانید تعویض چهره را در تصاویر اعمال کنید نیاز به آموزش دارید.با یادگیری تکنیک جابجایی صورت در فتوشاپ قادرید چهره خود را با هر سوژه ای جابجا کنید و سپس از تصاویر نهایی خروجی بگیرید.